Vindsikt

Med en Vindsikt kan man sortera och separera olika material från varandra är en naturlig och viktig del i många industriella sammanhang idag, och som i all professionell verksamhet som ska vara ekonomiskt hållbar måste sorteringen ske så effektivt som möjligt.

Det gäller långt ifrån bara i de uppenbara fall du kommer att tänka på direkt, som sortering av avfall och olika typer av återvinning, utan i många branscher, bland dem lant- och skogsbruk. Material man vill skilja från varandra kan vara till exempel sten, jord, sand, aska, metall, plast, biomaterial, oförbränt från slagg, med många flera. En faktor som komplicerar sorteringen, är att materialet kan innehålla många fraktioner, inte bara två. Därför sorterar man ofta utifrån olika parametrar som grovlek, vikt och andra egenskaper. Exempelvis kan sorteringsverk – maskiner man använder för att sortera diverse material – arbeta med kraftfulla magneter för att skilja ut metall från annat material. Just metaller är många gånger värdefulla att sortera ut även i små mängder eftersom de betingar ett direkt ekonomiskt värde.

Vindsikt 
För att kunna sortera snabbt, effektivt och säkert har man utvecklat sorteringsverk som använder en lång rad olika tekniker för att separera fraktioner.

En sådan teknik är att man använder luftströmmar som helt enkelt blåser isär lättare och tyngre fraktioner på ett kontrollerat sätt, i ett sorteringsverk som kallas vindsikt. Traditionellt har vindsikttekniken använts i jordbruk, närmare bestämt för att skilja agnar från säd i samband med tröskningen: förr vindsiktade man för hand genom att kasta upp den tröskade säden i vinden så att de lättare agnarna blåstes ur mixen och säden kunde samlas in. Mekaniserade vindsiktar som arbetar enligt samma princip utvecklades i Europa redan under den agrara revolutionen i skiftet mellan 1700- och 1800-talen.
 
Idag använder man tekniken att vindsikta för att sortera en mängd olika material i sorteringsverk för storskalig drift. En modern vindsikt kan se ut på olika sätt och vara utrustad med olika tillbehör för olika ändamål, och kan många gånger kombineras med andra typer av sorteringsverk om det är många olika sorters fraktioner som ska separeras. Byggindustrin är ett exempel på en bransch som producerar stora mängder komplicerat avfall, avfall som man tidigare sorterat manuellt vilket är tidskrävande, dyrt och förenat med vissa hälsorisker. En modern, kraftfull vindsikt kan separera de tyngre materialen betong, metall och glas från de lättare fraktionerna trä, plast och papper – eller sortera trä från plast eller något annat, beroende på inställningar.

Vindsikt 
Den moderna vindsikten har vanligen ett inmatningsband som för in materialet mot separeringstrumman.

Normalt förses matarfickan på vindsikten med material kontinuerligt från någon annan typ av sorteringsverk som exempelvis en trumsikt eller stjärnsikt. När materialet lämnar inmatarbandet blåser en luftspalt under materialflödet vilket gör att lättare material lyfts över mot separeringstrumman och det tyngre materialet ramlar ned framför trumman. Olika transportörer samlar därefter upp de olika fraktionerna och transporterar dem en bit från vindsikten.
 
Vindsikten bör vara mobil och lätt att flytta för att vara smidig att använda och effektiv i driften, stabil när den väl arbetar, och självklart gå snabbt att etablera på arbetsplatsen. En vindsikt med hydrauliskt höj- och sänkbara stödben och rejäla hjul är säker och snabb att jobba med. När du ska välja vindsikt för dina behov ska du också vara noga med att maskinens inställningar går att styra och justera medan maskinen är i drift, så att operatören kan anpassa funktionen till vad som faktiskt sker med separeringen i realtid, steglöst. Operatören bör alltså kunna justera hastighet på inmatarband och separeringstrumman, inmatarbandets lutning, luftflödenas vinkel och styrka, stödbenen, avståndet mellan luftmunstycket och separeringstrumman och dylikt för att kunna försäkra sig om bästa möjliga separering. Maskinen ska självklart ha rejäla inspektionsfönster så att operatören har bästa överblick hela tiden.

Vindsikt


Allanbruks

© Copyright 2018 Allanbruks
Sajt producerad av Piliz MflTop